Vuggestuen holder til i hyggelige lokaler, hvor der både er plads til fællesskab og at lege i mindre grupper. Vi har plads til 12 børn i alderen 0-3 år, og vi er tre voksne i vuggestuen: Lise, Sanne og Lene.

Vi synes, at vi har verdens bedste arbejdsplads: på hvilken anden arbejdsplads bliver man hver dag mødt af kys, kram og glade børn?

I vores private vuggestue har vi masser af humor, respekt for hinanden og vi nyder at arbejde sammen. Samtidig er vi bevidste om, at vi gennem vores gode arbejdsklima er gode rollemodeller for børnene.

Hverdagen i vuggestuen

I vores hverdag prioriterer vi først og fremmest tryghed og omsorg for det enkelte barn.
Vi har en rimelig fast struktur, da små børn trives bedst med genkendelighed i hverdagen.

Dagens forløb ser nogenlunde sådan ud:

06:30 – 07:30 Morgenmad fælles med børnehaven i vuggestuens lokaler
09:00 – 09:30 Frugt, hvor vi også ofte synger
09:30 – 10:30 Aktiviteter, fælles eller i mindre grupper
Det kan være gåture til skoven eller legepladser i lokalområdet, lege på legepladsen i institutionen, cykelture, rytmik, motorik, bagning, maling osv.

10:30 – 11:15 Frokost

12:00 Middagslur for de børn, der har behovet
14:00 – 14:30 Eftermiddagsmad
14:30-16:30 Er der leg på stuen eller på legepladsen, indtil børnene bliver hentet

I dagligdagen får vi ofte besøg af et par børnehavebørn, og et par af vores børn besøger ind imellem børnehaven, ligesom vi mødes på legepladsen eller på gangen. Det tætte samarbejde mellem vuggestue og børnehave letter overgangen til børnehavestarten betydeligt, da vuggestuebørnene er trygge og kendte med børnehaven, de voksne og børnene.

Vi har mange gode traditioner i løbet af året som f.eks. Fastelavn, Sommerfest, Bedsteforældredag, Julefest mm.

Plads til udvikling

Vi arbejder målrettet på at hjælpe børnene til at blive selvstændige og selvhjulpne i takt med deres udvikling. Det gør vi eksempelvis i forbindelse med måltiderne, hvor børnene i det omfang de kan, selv øser mad op på tallerkenen og deltager i oprydningen efter maden.

I garderoben og på badeværelset øver vi selvhjulpenhed i af- og påklædningssituationer. I takt med barnets udvikling, parathed og i tæt samarbejde med forældre, bakker vi også op om barnets overgang fra at smide bleen og kunne benytte potte eller toilet.

Kontakt vuggestuen

I er altid velkomne til at kontakte os på telefon +45 44 12 42 20, hvor vi kan aftale et besøg. Som privat vuggestue prioriterer vi at I er trygge omkring opstart og opfordre derfor til at I kommer på besøg inden i vælger os.