VELKOMMEN TIL BØRNEBIKSEN

Børnebiksen er en privat børnehave og privat vuggestue med fokus på natur, bæredygtighed og bevægelse. Vi er en mindre enhed med plads til 12 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Både i vuggestuen og i børnehaven kommer dit barn til at møde kompetente og kærlige voksne, der har fagligheden og hjertet på rette sted, og vi prioriterer nærvær og tæt kontakt til både børn og forældre i vores hverdag.

Børnebiksen er centralt beliggende i det østlige Svendborg, og vi er tæt på by, vand og skov.

Vi råder over et naturområde, der ligger få hundrede meter fra børnehaven, som er vores udgangspunkt for gode oplevelser i skoven. Vejr og vind er ingen forhindring for vores hverdag, og vi er udendørs næsten hver dag året rundt.

Bevægelse og leg er en fast del af vores hverdag

Bevægelse og leg er en integreret del af både store og små oplevelser i vores hverdag i Børnebiksen. I vores pædagogik lægger vi særligt fokus på forpligtende fællesskaber, natur & udeliv og bevægelse.

Du slipper for at smøre madpakke, da vi har madordning, der sørger for morgenmad til de tidlige, formiddags-frugt, frokost og eftermiddagsmad. Vi køber fortrinsvis økologisk mad, og vi sikrer en varieret kost, der giver brændstof til en hverdag med fuld fart på.
Se vores smiley.

Børnebiksen er en privat børnehave og privat vuggestue, og derfor har du som forældre stor indflydelse på dit barns hverdag.

Privat børnehave Børnebiksen i Svendborg
Vi maler i BørneBiksen
Natur børnehave og vuggestue i Svendborg

Praktisk info om vores private institution

Prisen for at have dit barn i privat børnehave eller privat vuggestue er fuldstændig den samme som prisen for at have en plads i en kommunal institution. Læs mere om økonomi her eller på Svendborg kommunes hjemmeside.

Har du lyst til, at dit barn skal være en del af en hverdag, hvor:

  • Bevægelse og leg er en integreret del både store og små oplevelser?
  • Det at hjælpe med at lave mad er en naturlig del af hverdagen, da det øger bevidstheden om, hvor råvarerne kommer fra, og hvordan kroppen fungerer?
  • Du som forældre har stor indflydelse på barnets hverdag, da vi er en privat institution med høj grad af forældreindflydelse?
  • Der er rig mulighed for at opleve sammenhængen mellem oplevelser i naturen, sunde børn og trivsel blandt både børn og voksne?
  • Vi arbejder målrettet med at hjælpe børnene til at blive selvhjulpne og selvstændige?

Du er velkommen til at besøge os for at høre nærmere om vores tilbud. Vi er også til at træffe på både mail og telefon – Kontakt os her.

 

leder@boernebiksen.dk   ·  +45 4412 4220