Samarbejder

Vi samarbejder med Svendborg Kommune for at sikre dit barns optimale trivsel.
Vi har følgende samarbejdspartnere i Svendborg Kommune:

PPR – Pædagogisk, psykologisk rådgivning:
Logopæd (tale/høre-pædagog): Cecilie Dybvad
Psykolog: Karina Højlund Hansen
Ergoterapeut: Trine Tved Viskum

Derudover har vi også tilknyttet:
Sundhedsplejerske: Connie Nielsen
Interkulturelteam: Tina Kieler
Ressourcepædagoger fra Svendborg kommune.