Bestyrelsen

BestyrelsenBørneBiksen er en privat institution. Det betyder, at du som forældre har mulighed for at have stor indflydelse på dit barns hverdag.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at fastlægge rammerne for vores pædagogik, personale, madordning, kommunikation, økonomi – kort sagt alt, der har med institutionens virke at gøre.

Bestyrelsen vælges på et forældremøde, der holdes én gang om året.
Forældre, der har barn i BørneBiksen på tidspunktet for forældremødet, er valgbare.

Bestyrelsen består af fem medlemmer og optil tre suppleanter, og vi mødes cirka seks gange årligt.

Udvalg i forældrebestyrelsen

Økonomi-udvalget:
Tager sig af BørneBiksens økonomi og årlige budgetlægning.

Fonds-udvalget
Tager sig af at søge fondsmidler, så vi løbende kan lave de fedeste rammer for vores børn.

Arbejds-udvalget
Tager sig af planlægning og afholdelse af arbejdsdage for forældre, hvor vi sammen skaber de bedste rammer for vores børn, imens vi hygger os sammen. Typiske opgaver på forældrearbejdsdage: male, fjerne ukrudt, forbedre legepladsen og lave andre små-reparationer.

Samværs-udvalget
Planlægger sociale arrangementer børn og forældre imellem fx på arbejdsdage eller til hygge, så vi lærer hinanden bedre at kende. Det gør det lettere at lave legeaftaler og er en stor fordel som tilflytter, når du skal til at lave nye netværk.

 

Medlemmer

Formand:

Kirstine Marie Busk-Clausen

Næstformand:

Mattias Jørgensen

Medlemmer:

Simge Karakaplan

Christina Bjerg

Julie Rækjær Mathisen

Daglig Leder.
Nanna C. Jæger

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.
Sanne Jensen

Suppleanter

Casper Fauerholdt

Katrine Avlund Syvsig