Bestyrelsen

Børnebiksen er en privat institution. Det betyder, at du som forældre har stor indflydelse på dit barns hverdag. 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at fastlægge rammerne for vores pædagogik, personale, madordning, kommunikation, økonomi – kort sagt alt, der har med institutionens virke at gøre.

Bestyrelsen vælges på et forældremøde, der holdes én gang om året. Forældre, der har barn i Børnebiksen på tidspunktet for forældremødet, er valgbare. 

Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, og vi mødes cirka fire gange årligt. 

 Joachim Dørr Pedersen

Joachim Dørr Pedersen

Formand

Anders Johansen

Anders Johansen

Næstformand

Karina Mulvad

Karina Mulvad

Medlem

Helena Simonsen

Helena Simonsen

Medlem

Suppleanter

Linda Nielsen

Linda Nielsen

Suppleant

Line Hendricksen

Line Hendricksen

Suppleant