Bestyrelsen i Børnebiksen Svendborg | Find bestyrelsesmedlemmerne her

Bestyrelsen

Børnebiksen er en privat institution. Det betyder, at du som forældre har stor indflydelse på dit barns hverdag.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at fastlægge rammerne for vores pædagogik, personale, madordning, kommunikation, økonomi – kort sagt alt, der har med institutionens virke at gøre.

Bestyrelsen vælges på et forældremøde, der holdes én gang om året. Forældre, der har barn i Børnebiksen på tidspunktet for forældremødet, er valgbare.

Bestyrelsen består af fem medlemmer og optil tre suppleanter, og vi mødes cirka fire gange årligt.

 

Udvalg i forældrebestyrelsen

Økonomi-udvalget:
Tager sig af BørneBiksens økonomi og årlige budgetlægning.
Medlemmer: Anders, Claus og Kirstine.

Fonds-udvalget
Tager sig af at søge fondsmidler, så vi løbende kan lave de fedeste rammer for vores børn.
Bl.a. søger vi midler til et nyt bålsted og et shelter til vores udeområde.
Medlemmer: Anders og Fie

Mad-udvalget
Tager sig af vores madordning og retningslinjer for sund og nærende kost.
Medlemmer: Helene, Simge og Sara.

PR- og marketing-udvalget
Da vi er en privat institution, står vi selv for vores hjemmeside og marketing i forhold til at få nye børn ind i BørneBiksen.
I den forbindelse samarbejder vi med 1:30 Kommunikation og LS Marketing.
Medlemmer: Fie, Claus og Anders.

Arbejds-udvalget
Tager sig af planlægning og afholdelse af arbejdsdage for forældre, hvor vi sammen skaber de bedste rammer for vores børn, imens vi hygger os sammen. Typiske opgaver på forældrearbejdsdage: male, fjerne ukrudt, forbedre legepladsen og lave andre små-reparationer.
Medlemmer: Claus, Fie og Kirstine.

Samværs-udvalget
Planlægger sociale arrangementer børn og forældre imellem fx på arbejdsdage eller til hygge, så vi lærer hinanden bedre at kende. Det gør det lettere at lave legeaftaler og er en stor fordel som tilflytter, når du skal til at lave nye netværk.
Medlemmer: Sara og Helena

Medlemmer

Anders Qvarfot Johannsen

Anders Qvarfot Johannsen

Formand

Kirstine Marie Busk-Clausen

Kirstine Marie Busk-Clausen

Medlem

Claus Bøgebjerg

Claus Bøgebjerg

Næstformand

Mail:
Telefon:

Simge Karakaplan

Simge Karakaplan

Medlem

Helena Simonsen

Helena Simonsen

Medlem

Suppleanter

Fie Cecilie Rasmussen

Fie Cecilie Rasmussen

1. suppleant

Sara Wiimh

Sara Wiimh

2. suppleant