Bestyrelsen

Børnebiksen er en privat institution. Det betyder, at du som forældre har stor indflydelse på dit barns hverdag.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at fastlægge rammerne for vores pædagogik, personale, madordning, kommunikation, økonomi – kort sagt alt, der har med institutionens virke at gøre.

Bestyrelsen vælges på et forældremøde, der holdes én gang om året. Forældre, der har barn i Børnebiksen på tidspunktet for forældremødet, er valgbare.

Bestyrelsen består af fem medlemmer og optil tre suppleanter, og vi mødes cirka fire gange årligt.

 

Udvalg i forældrebestyrelsen

Økonomi-udvalget:
Tager sig af BørneBiksens økonomi og årlige budgetlægning.
Medlemmer: Claus, Kirstine og Nanna.

Fonds-udvalget
Tager sig af at søge fondsmidler, så vi løbende kan lave de fedeste rammer for vores børn.
Bl.a. søger vi midler til et nyt bålsted og et shelter til vores udeområde.
Medlemmer: Helena, Sara, Simge, Anders og Nanna.

PR- og marketing-udvalget
Da vi er en privat institution, står vi selv for vores hjemmeside og marketing i forhold til at få nye børn ind i BørneBiksen.
I den forbindelse samarbejder vi med 1:30 Kommunikation og LS Marketing.
Medlemmer: Fie og Claus.

Arbejds-udvalget
Tager sig af planlægning og afholdelse af arbejdsdage for forældre, hvor vi sammen skaber de bedste rammer for vores børn, imens vi hygger os sammen. Typiske opgaver på forældrearbejdsdage: male, fjerne ukrudt, forbedre legepladsen og lave andre små-reparationer.
Medlemmer: Claus, Fie og Kirstine.

Samværs-udvalget
Planlægger sociale arrangementer børn og forældre imellem fx på arbejdsdage eller til hygge, så vi lærer hinanden bedre at kende. Det gør det lettere at lave legeaftaler og er en stor fordel som tilflytter, når du skal til at lave nye netværk.
Medlemmer: Sara, Helena og Simge.

Medlemmer

Claus Bøgebjerg

Claus Bøgebjerg

Formand

Helena Simonsen

Helena Simonsen

Eksternt medlem

Nanna C. Jæger

Nanna C. Jæger

Leder

Sara Wiimh

Sara Wiimh

Eksternt medlem

Kirstine Marie Busk-Clausen

Kirstine Marie Busk-Clausen

Næstformand

Fie Cecilie Rasmussen

Fie Cecilie Rasmussen

Medlem

Sanne Jensen

Sanne Jensen

Tillidsrepræsentant i bestyrelsen

Karina Mathisen

Karina Mathisen

konstitueret leder

Simge Karakaplan

Simge Karakaplan

Medlem

Anne Ingemann Hansen

Anne Ingemann Hansen

Medlem

Suppleanter

Mattias Jørgensen

Mattias Jørgensen

Suppleant

Helle Rye Olsen

Helle Rye Olsen

Suppleant