Privat Børnehave i Svendborg

Børnehaven er inddelt i to stuer, som også kan være sammen på kryds og tværs. Der er på hver stue en pædagog samt en medhjælper.

Stuerne er udgangspunktet, og det er i disse to grupper, man er delt op det meste af tiden. Vi mener, at det er vigtigt for børnene med trygge rammer, hvor de har kendte voksne, de er sammen med hver dag. Det er vigtigt for os at skabe tryghed, og det mener vi bedst man kan, når man har et fast tilhørsforhold til en mindre gruppe.

Vi prioriterer udelivet højt, og vi har derfor valgt, at børnehavebørnene på skift besøger vores naturområde, der ligger få hundrede meter fra børnehaven. På den måde får alle gavn af stedet.

Den ene stue er på naturområdet eller på tur mandag til torsdag den ene uge, og den efterfølgende uge er det den anden stue, der er afsted. Dermed bliver fredagen en hjemmedag, hvor alle børn er i huset. Der kan være forhold, der gør, at vi er nødt til at ændre i dette faste rul, men det er vores udgangspunkt og det, vi bestræber os på.

Hverdagen i vores private børnehave

Hverdagen i børnehaven bærer præg af, at vi er en institution med en grøn profil. Det betyder, at vi vægter udeliv og bevægelse højt. Vi går gerne på ture ud af huset flere gange om ugen. Turene går til forskellige skønne steder i området omkring Rottefælden, Christiansminde, grusgraven, Byparkskoven og til vores naturområde, som ligger klods op af Troldeskoven.

Nogle gange tager vi madpakker med og nyder dem på turen. Vi laver mange fælles ture til fods, men vi har også mulighed for at dele børnene op i mindre grupper, og eksempelvis tage med en lille gruppe på cykeltur i vores elcykler.

Vi inddrager børnene i så mange af dagligdagens gøremål som muligt. Indkøbsture, bagning, oprydning, borddækning og beplantning af vores bede (og ukrudtslugning!) er også en del af hverdagen. Deltagelsen i de dagligdags gøremål styrker børnene og inddrager dem i fællesskabet, så de deltager aktivt og dermed får indflydelse på dagligdagen i institutionen.

Af aktiviteter i vores private børnehave kan nævnes:

 • Maling
 • Kreativiteter, som kan omhandle meget forskelligt, såsom klippe/klistre, trylle dej, ler arbejde, perler mm
 • Teateroplevelser
 • Musik/Rytmik
 • Gymnastik i hallen
 • Legetøjsdag
 • Cykeldag

Projekter og emneuger

Da personalet i Børnebiksen holder af at gribe “den gode ide”, kan vi godt finde på at lave om på det, der oprindeligt stod på vores Årshjul, hvis det giver mening i forhold til børnegruppen. Måske står der kreativiteter på planen, men hvis solen skinner så dejligt, vælger vi måske at gå på en tur i stedet. Vi vil nemlig også gerne lære børnene, at det også er okay at tænke ud af boksen – indimellem.

 

Læs mere om vores overordnede pædagogik og de værdier, som vi gerne vil have, at børnene tager med videre fra vores børnehave.

Projekter og emneuger fordelt over hele året:

 • Bevægelseslegeuger
 • Den Store Brætspilsdag
 • Den Store Vandsjovdag
 • Form og farver
 • Bogstaver og tal
 • Eventyr
 • Rim og Remser
 • Naturuger
 • Kend din krop
 • Legerelationer

Traditioner i børnehaven

I Børnebiksen fejrer vi mange traditioner. Vores institution rummer både etnisk danske børn og familier, men også familier fra andre kulturer, og vi synes, det er vigtigt, at give børnene med på vejen, hvordan vi fejrer Påske, Jul mm.

Til alle vores traditioner knytter vi både det kreative, mad, musik/rytmik mm.

Af traditioner i børnehaven Børnebiksen kan nævnes:

 • Fastelavn
 • Påskeæggeløb
 • Sommerfest
 • Trim løb
 • Halloween
 • Bedsteforældredag
 • Julefrokost
 • Luciaoptog (både i Børnebiksen og på et lokalt plejehjem)
Tradition BørneBiksen

En dag i den private børnehave Børnebiksen

06:30 – 7:30 Morgenmad sammen med vuggestuebørnene i vuggestuen
9:00 – 9:30 Samling og frugt. Alle børn skal så vidt muligt være afleveret kl. 09:00
9:30 – 11:00 Aktivitet/tur ud af huset

11:00 – 11:45 Frokost

12:00 – 14:00 Legepladsen
14:00 – 14:30 Eftermiddagsmad
14:30 – 16:30 Enten er vi på Legepladsen, eller også er vi indenfor med aktiviteter og leg

16:30 Vi siger tak for i dag – Børnebiksen lukker

Fra privat børnehave til ‘Klar til skole’

Vi udfordrer de kommende skolebørn med lidt særlige aktiviteter kun for denne gruppe, eksempelvis går de Lucia-optog både i Børnebiksen og på et lokalt plejehjem. Også i de kreative aktiviteter udfordres de i forhold til alder og niveau i det hele taget, således at vi tilfredsstiller deres nysgerrighed og videbegærlighed.

Skolebørnene afsluttes med en særlig hyggeaften i foråret, hvor vi laver mad sammen og laver særlige aktiviteter kun for denne gruppe.

I er altid velkomne til at kontakte os på telefon +45 44 12 42 20 eller sende os en mail for at høre mere eller aftale et besøg.

Privat børnehave Børnebiksen i Svendborg